Jelentkezés

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi
Multidiszciplináris Doktori Iskola


TUDOMÁNYÁG, TUDOMÁNYTERÜLET

Tudományterület:

agrártudományok

Tudományág:
Növénytermesztési és kertészeti tudományok, állattenyésztési tudományok és
élelmiszertudományok


A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK
A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Neményi Miklós akadémikus, egyetemi tanár
Titkárság: SZE - MÉK, Törökné Vas Marianna ügyvivő-szakértő
Cím: H-9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Telefon: +36 96 566 625
Fax: +36 96 566 607
E-mail: torokne.vas.marianna##kukac##sze.hu
Honlap: wamdi.sze.hu


DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK
- Haberlandt Gottlieb Növénytudományi Program
- Ujhelyi Imre Állattudományi Program
- Pulay Gábor Élelmiszertudományi Program


JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA
A jelentkezési lap igénylése: a doktori iskola honlapjáról letölthető
A felvételi eljárás díja: 9.000,- Ft
Jelentkezési időszak: 2016. 06. 10-ig
A pályázathoz csatolandó dokumentumok: lásd a doktori iskola honlapján


A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI
A felvétel követelményei és feltételei: lásd a doktori iskola honlapján
Az értékelés szempontjai: lásd a doktori iskola honlapján
A felvételi vizsga időpontjáról írásban értesítjük a jelentkezőket.
A felvételi döntés időpontja: 2016. július


VÁRHATÓ KERETSZÁM
- 6 fő állami ösztöndíjas
- 18 fő levelező (esti) képzés


AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS
Juttatások, költségtérítéssel kapcsolatos információk:
A doktoranduszok juttatásait a hatályos jogszabályok határozzák meg.
Az állami ösztöndíjas képzés költségeinek többségét a felsőoktatásról
szóló törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges
képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és
kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok és az Egyetem
szervezeti és működési szabályzata határozzák meg.


Önköltség:
Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok költségtérítést fizetnek. Ennek
egy féléves összege magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi
megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá
eső doktoranduszok, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek esetén a minimálbér 1,2-szerese. Harmadik ország állampolgárságával
rendelkező költségtérítéses doktoranduszok esetén az önköltség félévi összege a
minimálbér 6-szorosa.

A jelentkezési lap letölthető word formátumban: jelentkezesi_adatlap.doc

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
OTDK Testnevelés-és Sporttudományi Szekció 2017. március 23. - 2017. március 25.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. március 24. 08:00 - 2017. március 25. 18:00