Jelentkezés

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi
Multidiszciplináris Doktori Iskola


TUDOMÁNYÁG, TUDOMÁNYTERÜLET

Tudományterület:

agrártudományok

Tudományág:
Növénytermesztési és kertészeti tudományok, állattenyésztési tudományok és élelmiszertudományok


A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK
A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Ördög Vince DSc, egyetemi tanár
Titkárság: SZE - MÉK, Törökné Vas Marianna ügyvivő-szakértő
Cím: H-9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
Telefon: +36 96 566 790
E-mail: torokne.vas.marianna##kukac##sze.hu
Honlap: wamdi.sze.hu


DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK
- Haberlandt Gottlieb Növénytudományi Program
- Ujhelyi Imre Állattudományi Program
- Pulay Gábor Élelmiszertudományi Program


JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA
A jelentkezési lap igénylése: a doktori iskola honlapjáról letölthető
A felvételi eljárás díja: 9.000,- Ft
Jelentkezési időszak: 2021. 06. 04-ig
A pályázathoz csatolandó dokumentumok: lásd a jelentkezési adatlapon


A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI
A felvétel követelményei és feltételei: lásd a doktori iskola honlapján
Az értékelés szempontjai: lásd a doktori iskola honlapján
A felvételi vizsga időpontjáról írásban értesítjük a jelentkezőket.
A felvételi döntés időpontja: 2021. július


VÁRHATÓ KERETSZÁM
- 11 fő állami ösztöndíjas

- 18 fő önköltséges


AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS
Juttatások, költségtérítéssel kapcsolatos információk:
A doktoranduszok juttatásait a hatályos jogszabályok határozzák meg.
Az állami ösztöndíjas képzés költségeinek többségét a felsőoktatásról
szóló törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges
képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és
kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok és az Egyetem
szervezeti és működési szabályzata határozzák meg.

A jelentkezési lap letölthető word formátumban: jelentkezesi_adatlap.doc

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00